DEKAR ENERJİ

Delta Yatırım Holding bünyesinde, başta lider firma Dekar Enerji olmak üzere, toplam 7 enerji şirketi yer almaktadır. Bu şirketler, enerji sektöründeki yeni iş olanaklarını değerlendirmek, kaliteli ve güvenilir enerji tedarikçisi ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Üretim portföyünün stratejik avantaj yaratacak şekilde çeşitlendirilmesi adına, şirket ve tesislerin sayısı zaman içerisinde artmıştır. Delta Yatırım Holding santrallerinde üretilen elektrik, önde gelen sanayi ve ticaret şirketleri ile dağıtım şirketleri aracılığıyla son tüketiciler tarafından kullanılmakta, dolayısıyla Türkiye’nin elektrik arz güvenliğine önemli katkıda bulunmaktadır.

Elektrik üretiminde ülke ihtiyacımızın halen %51 nin doğalgazdan sağlanması, ithal bir enerji kaynağına bu denli bağımlı olmamız hiç rasyonel değildir ve ulusal çıkarlarımıza aykırıdır.

Yenilenebilir kaynak oluşu, en az düzeyde çevre etkisi yaratması, çevre kirliliğine neden olmaması ve en önemlisi ulusal niteliği ile güvenilir enerji arzı sağlayan kaynak olmaları, hidrolik ve jeotermal enerjinin önemini büyük ölçüde arttırmaktadır. Delta Yatırım Holding sektördeki sorumluluğunu ve faaliyetlerini doğaya ve topluma duyarlı hizmet üretme başlığı altında, hidrolik ve jeotermal kaynakları kullanarak büyük bir titizlikle yürütmektedir.

Gelişmişliğin ve medeniyetin göstergesi olan enerjinin, akılcı ve verimli kullanımı arttıkça ülkelerin ve toplumların refah seviyesi de artmaktadır. Bu manada gerçekleşen ve gerçekleşecek yatırımlarımızla ülke ekonomisine katkılarımız sürecektir.

Saygılarımızla,

Nihat DELİBALTA

DELTA YATIRIM HOLDİNG
Yönetim Kurulu Başkanı