DELTİ ENERJİ

Enerji santrali lisansları alımı ve enerji projeleri alanında faaliyet göstermekte ve bu projelerini hayata geçirmektedir.